Supermang bild

Ergonomisk undersökning


I Spanien har en ergonomisk undersökning av SupermanG genomförts.

Snart kommer här en kort sammanfattning av den.

Sidan är under konstruktion, uppdaterad 17.5.2011